Бібліотека

Читати

Cучасні оркестрові інтерпретації «Одинадцяти етюдів у формі старовинних танців» Віктора Косенка

Бакалаврська робота Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського, 2020. – 86 с.

Автор: Сергій Лихоманенко

Читати (завантажити)

Читати

Драматургічна ідея фортепіанного циклу “11 етюдів у формі старовинних танців” В.Косенка як вияв романтично-барокової рефлексії

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 115 (115). с. 98-112. ISSN 2522-4190

Автор: Інеса Беренбейн

Читати (завантажити)

Читати

Фортепіанна творчість В. С. Косенка

Монографія. Київ : Наук. думка, 1977. – 152 с.

Автор: Олександра Олійник

Читати (завантажити)

Читати

«Героїчна увертюра» В.Косенка

Брошура. Київ : Мистецтво, 1963. – 31 с.

Автор: Валеріан Довженко

Читати (завантажити)

Читати

Фортепіанна творчість В. С. Косенка.

Монографія. Київ : Мистецтво, 1965.  72 с.

Автор: Богдана Фільц

Читати (завантажити)

Читати

В.Косенко – професор Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Науковий вісник – випуск 87 Збірник наукових праць. — К., 2014. — с. 236-248.

Автор: Лариса Гришко-Ратьковська

Читати (завантажити)

Читати

В.Косенко – професор Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського

Національна академія Наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Біографічне дослідження Науковий каталог — К., 2019. — 196 с.

Автор: Ольга Іванова

Читати (завантажити)

Читати

Віктор Косенко і Житомир

Науково-популярне видання. Житомир : Журфонд, 1996. – 32 с.

Автор: Ірина Копоть, Георгій Мокрицький

Читати (завантажити)

Читати

В.С.Косенко у спогадах сучасників.

Публіцистичне видання. Київ : Музична Україна, 1967. — 181 с.

Автор: Ангеліна Косенко (упорядник)

Читати (завантажити)

Читати

Камерно-інструментальні твори Віктора Косенка в рецепції салонного музикування

Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. – 2015. – Вип. 34. – С. 264-271.

Автор: Анастасія Кравченко

Читати (завантажити)

Читати

Одинадцять етюдів у формі старовинних танців” для фортепіано В. Косенка: танцювальний сюїтний цикл між минулим і майбутнім

Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2016. Вип. 1(6), С. 208–213.

Автор: Ольга Кричинська

Читати (завантажити)

Читати

Віктор Косенко, його доба і культура XXI століття

Науковий збірник матеріалів I науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю створення Музею-квартири В.С. Косенка (29 листопада 2018 р.).

Автор: Володимир Мудрик (автор-організатор)

Читати (завантажити)

Читати

В.Косенко – детям

Інтернет-публікація. Дата звернення 12.11.2020

Автор: Александра Олейник

Читати (завантажити)

Читати

В.Косенко. Популярний нарис

Популярний нарис. Київ : Музична Україна, 1989. – 64 с. 

Автор: Олександра Олійник

Читати (завантажити)

Читати

Деякі особливості композиторського стилю В. С. Косенка (на прикладі аналізу «11 етюдів у формі старовинних танців»)

Імідж сучасного педагога № 2(185) 2019. С. 64-67.

Автор: Наталія Регеша

Читати (завантажити)

Читати

З архіву Віктора Косенка

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип.115. 2008. С. 53-68.

Автор: Кіра Шамаєва

Читати (завантажити)

Читати

В. С. Косенко. Спогади. Листи

Вид. 2-ге, доп. Київ: Муз. Україна, 1975. 

Автор: Ангеліна Косенко (упорядник)

Читати (завантажити)

Читати

В. С. Косенко

Науково-популярне видання. Київ : Муз. Україна, 1974. 56 с.

Автор: Роман Стецюк

Читати (завантажити)

Читати

Еволюція жанрів фортепіанної музики В. Косенка

Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2015. – № 1.

Автор: Лариса Свірідоська

Читати (завантажити)

Читати

Фортепіанні Етюди В.Косенка

Монографія. Київ: Муз. Україна, 1970. 59 с.

Автор: Юрій Вахраньов

Читати (завантажити)

Читати

Тринадцять миттєвостей епістолярної спадщини В. С. Косенка

Київське музикознавство. – 2017. – Вип. 56. – С. 128-136.

Автор: Аліна Варшавська

Читати (завантажити)

Читати

Фортепіанна музика В.Косенка. «11 етюдів у формі старовинних танців. «Класичне тріо»

Історія української музики ХХ століття. Мистецтвознавство. Музика. 10.07.2009 — К. : Освіта України.

Автор: Олена Верещагіна, Людмила Холодкова

Читати (завантажити)

Читати

Віктор Косенко: музика для театру. Нездійснені оперні задуми

Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 2014. № 1. С. 34–39.

Автор: Ольга Волосатих

Читати (завантажити)

Читати

В.С.Косенко і культурно-мистецькі традиції Волині-Житомирщини.

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю Житомир. муз. училища ім. В. С. Косенка (24-26 берез. 2005 р.)

Автор: Надія Качаровська, Петро Даценко (редактори-упорядники)

Читати (завантажити)